پیکز موزیک | دانلود آهنگ


نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

.
برای افراد مرز بگذارید
مرز صمیمیت،
مرز کلام،
مرز رفتار،…. شما هستید که این مرز را
تعیین میکنید.

تیپ جوانانه و قرمز «نسرین مقانلو» / عکس

درباره : موزیک